środa, 1 kwietnia 2015

Rehabilitacja


Realizujemy szeroką gamę zabiegów fizjoterapeutycznych, konsultacji specjalistycznych i badań dla pacjentów w każdym wieku i z różnymi dolegliwościami.
Oferujemy:
 • wczesną diagnostykę i rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego,
 • leczenie wad postawy u dzieci i młodzieży,
 • rehabilitację pacjentów z problemami:
  • ortopedycznymi,
  • neurologicznymi,
  • kardiologicznymi.
 • rehabilitację powypadkową
 • rehabilitację po zabiegach onkologicznych.
 • zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej w komorze kriogenicznej
 • konsultacje specjalistyczne w zakresie:
  • rehabilitacji,
  • ortopedii i traumatologii,
  • fizjoterapii,
  • neurologii dziecięcej,
  • kardiologii, interny,
  • psychologii,
  • logopedii

Jako jedna z niewielu placówek prowadzimy również rehabilitację kardiologiczną, zapewniając opiekę lekarską wraz z dostępem do badań takich jak echokardiografia, holter EKG i ciśnieniowy, EKG spoczynkowe, czy próba wysiłkowa.
W ramach NFZ można w naszych Placówkach można skorzystać z niżej wymienionych zakresów świadczeń.
 1. Fizjoterapia ambulatoryjna;
 2. Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w oddziale dziennego pobytu;
 3. Rehabilitacja kardiologiczna w oddziale dziennego pobytu;
 4. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w oddziale dziennego pobytu.
Aby skorzystać z zabiegów finansowanych przez NFZ należy posiadać ważne skierowanie na odpowiedni rodzaj świadczeń.

o fundacji

Nazwa: Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
Siedziba i adres: 93-161 Łódź ul. Kraszewskiego 7/9
Aktualny adres do korespondencji: j. w.
Adres poczty elektronicznej: fundacja@kamienmilowy.org.pl
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/kamienmilowy
Data i numer wpisu w KRS: 04.11.2011 r. numer 0000398055
Numer REGON: 101293188
Numer NIP: 728- 278-49-89
Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY" została powołana przez Fundatorów:
dr n.med. Annę Monikę Błaszczyk oraz mgr Witolda W. Barszcza, aktem notarialnym
repertorium A 5344/2011 w dniu 22 października 2011 roku.

Władze Fundacji:
Prezes Zarządu Fundacji: Witold Barszcz
Rada Fundacji: Krzysztof Kębłowski, Wojciech Gorgul; Robert Santorek
Project Manager: Ewa Glińska

Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY otacza swoją opieką osoby w każdym wieku i z różnymi potrzebami zdrowotnymi. W Centrum Rehabilitacji KRASZEWSKIEGO w Łodzi Fundacja prowadzi rehabilitację dzieci i młodzieży z problemami rozwojowymi oraz dorosłych ze schorzeniami ortopedycznymi, neurologicznymi, czy kardiologicznymi. 
 
 
Centrum Rehabilitacji KRASZEWSKIEGO
ul. Kraszewskiego 7/9
93-161 Łódź
T. 42 643 43 00
F. 42 643 80 06
mail: kraszewskiego@kamienmilowy.org.pl

http://kamienmilowy.org.pl/