środa, 1 kwietnia 2015

o fundacji

Nazwa: Łódzka Fundacja Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY
Siedziba i adres: 93-161 Łódź ul. Kraszewskiego 7/9
Aktualny adres do korespondencji: j. w.
Adres poczty elektronicznej: fundacja@kamienmilowy.org.pl
Facebook: https://pl-pl.facebook.com/kamienmilowy
Data i numer wpisu w KRS: 04.11.2011 r. numer 0000398055
Numer REGON: 101293188
Numer NIP: 728- 278-49-89
Łódzka Fundacja Rehabilitacji „KAMIEŃ MILOWY" została powołana przez Fundatorów:
dr n.med. Annę Monikę Błaszczyk oraz mgr Witolda W. Barszcza, aktem notarialnym
repertorium A 5344/2011 w dniu 22 października 2011 roku.

Władze Fundacji:
Prezes Zarządu Fundacji: Witold Barszcz
Rada Fundacji: Krzysztof Kębłowski, Wojciech Gorgul; Robert Santorek
Project Manager: Ewa Glińska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz